komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Daňové poradenstvo sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o daňovom poradenstve, kde sa špecifikujú jednotlivé druhy prác.

Cena za daňové poradenstvo je stanovená vo forme hodinovej sadzby podľa stupňa zložitosti a rozsahu prác pri poskytovaní daňového poradenstva individuálne pre každého klienta.
Cena za daňové poradenstvo je od 50 EUR/hodinu.

Cena za spracovávanie daňového priznania k dani z príjmov pre FO typ A je od 30 EUR.

Cena za spracovávanie daňového priznania k dani z príjmov pre FO typ B je od 50 EUR.

Cena za spracovávanie daňového priznania k dani z príjmov PO je od 200 EUR.
CENNÍK   -  DAŇOVÉ PORADENSTVO
Vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia.................................15 EUR
Spracovanie dodatočného daňového priznania
............................od 20 EUR
Registrácia DIČ
.................................................................................................30 EUR
Registrácia IČ DPH
....................................................................................od 99 EUR
Založenie živnosti  (voľné živnosti, neobmedzený počet)
................30 EUR
Ostatné služby - cena dohodou, podľa rozsahu a náročnosti.
Ceny sa odvíjajú aj od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Pre stanovenie konkrétnej konečnej ceny za poskytnutú službu odporúčame individuálnu konzultáciu.
Ceny sú platné od 06.11.2017.