Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Ako daňový poradca s licenciou Slovenskej komory daňových poradcov poskytujem daňové poradenstvo podľa zákona SNR č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
Ing. Silvia Bukorová
  daňový poradca
Moje služby zahŕňanú najmä nasledovné oblasti:

»
  Daňové riešenie obchodných transakcií,
»  Zápis spoločnosti do registra partnerov verejného sektora,
»  Spracovávanie daňového priznania k dani z príjmov pre FO typ A,
»  Spracovávanie daňového priznania k dani z príjmov pre FO typ B,
»  Spracovávanie daňového priznania k dani z príjmov PO,
»  Výpočet preddavkov na daň z príjmov,
»  Vykonávanie kontroly správnosti vykazovaného daňového základu
     (tzv.daňový audit),
»  Kontrola správnosti spracovania DPH,
»  Spracovávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnneho
     výkazu a Intrastat,
»  Príprava žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí,
»  Odborné konzultácie a písomné stanoviská ku komplexným daňovým
     otázkam,

»  Daňové poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania,
»  Zastupovanie klientov pred správcom dane (napr. pri výkone
    daňovej kontroly),

»  Sledovanie dodržiavanie daňových predpisov a postupov,
»  Daňové poradenstvo online.

    Člen Slovenskej komory daňových poradcov, č. osvedčenia 1008/2013
Môj životopis:

1994 - 1999   Fakulta ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre
1998 - 2015   účtovníctvo v rodinnej firme
2004               Úrad práce, soc. vecí  a rodiny v Šamoríne, radca
2004 - 2011  Daňový úrad Šamorín, kontrolór
od 2012         Valdoria s.r.o., účtovník
od 2013         daňový poradca s licenciou SKDP