komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Hlavná 25
931 01  Šamorín
0903 458 987
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Počet účtovných položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
           do 150 120 € 150 €
od 151  do 350 170 € 270 €
od 351  do 450 220 € 330 €
od 451  do 550 270 € 390 €
   od 551   cena dohodou cena dohodou
CENNÍK - PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Paušál zahŕňa:
Ceny sú platné od 01.09.2017.

V každom prípade je možná cena dohodou.
        Pri neplatiteľovi DPH:
vedenie účtovného denníka
vedenie hlavnej knihy
vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
vedenie bankovej knihy
vedenie pokladničnej knihy
konzultácie (1 hodina mesačne)
vedenie knihy hmotného a nehmotného investičného majetku
evidencia majetku

        Pri platiteľovi DPH:
vedenie účtovného denníka
vedenie hlavnej knihy
vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
vedenie bankovej knihy
vedenie pokladničnej knihy
vedenie knihy daňových dokladov
konzultácie (1 hodina mesačne)
evidencia majetku
vypracovanie daňového priznania k DPH(mesačné alebo štvrťročné)
vypracovanie súhrnného výkazu (mesačné alebo štvrťročné)
vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a účtovnej závierky
vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
vypracovanie dodatočného daňového priznania
vedenie skladovej evidencie
Paušál nezahŕňa:
Ako s nami ušetriť
Je možnosť získania zľavy z ceny pri poskytnutí elektronického bankového výpisu vo formáte SEPA.xml.