komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Počet účtovných položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
           do 100 120 € 150 €
od 101  do 200 160 € 210 €
od 201  do 300 200 € 270 €
od 301  do 400 240 € 330 €
   od 401 dohodou dohodou
CENNÍK - PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Ako s nami ušetriť
Každý mesiac na Vami zadaný e-mail zasielame:

- knihu pohľadávok
- knihu záväzkov
- priebežný výsledok hospodárenia /výsledovka/
- pokladničnú knihu

Doklady nám môžete zasielať aj elektronickou formou
/e-mail, OneDrive, Dropbox/
       V paušálnej cene je zahrnuté:
       
       Pri neplatiteľovi DPH:
zasielanie mesačných prehľadov
vedenie účtovného denníka
vedenie hlavnej knihy
vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
vedenie bankovej knihy
vedenie pokladničnej knihy
konzultácie (1 hodina mesačne)
vedenie knihy hmotného a nehmotného investičného majetku
evidencia majetku

        Pri platiteľovi DPH:
zasielanie mesačných prehľadov
vedenie účtovného denníka
vedenie hlavnej knihy
vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
vedenie bankovej knihy
vedenie pokladničnej knihy
vedenie knihy daňových dokladov
konzultácie (1 hodina mesačne)
evidencia majetku
vypracovanie daňového priznania k DPH(mesačné alebo štvrťročné)
vypracovanie súhrnného výkazu (mesačné alebo štvrťročné)
V paušálnej cene nie je zahrnuté:

vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a účtovnej závierky
vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
vypracovanie dodatočného daňového priznania
vedenie skladovej evidencie
Ceny sú platné od 01.01.2019.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že cena za účtovníctvo je vzhľadom na špecifickosť účtovníctva pre každého klienta len približná.