Účtovníctvo Šamorín - Valdoria s.r.o.
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
účtovníctvo
daňové poradenstvo
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
Valdoria s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 28697/T.
VALDORIA Consulting s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 32327/T.
Valdoria s.r.o.
platiteľ DPH

Mliečňanská 610/52,
kancelária:
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
IČO: 46 472 371
DIČ: 2820014054
IČ DPH: SK2820014054
e-mail: valdoria@valdoria.sk


Ing. Silvia Bukorová
daňový poradca

Mliečňanská 610/52
kancelária:
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
DIČ: 1081358498
e-mail:
silvia@bukor.sk
VALDORIA Consulting s.r.o.
neplatiteľ DPH

Mliečňanská 610/52
931 01  Šamorín
IČO: 47 370 823
DIČ: 2023837475
e-mail: valdoria@valdoria.sk