Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Poskytujeme Vám:
ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI (elektronicky)
Výhody elektronickej formy komunikácie s príslušnými orgánmi sú nasledovné:
Pripravíme všetky dokumenty k založeniu spoločnosti a zabezpečíme elektronické podanie na príslušné úrady (Živnostenský úrad a Obchodný register SR),
Pripravíme súhlas vlastníka so sídlom / alebo nám dodáte nájomnú zmluvu,
Uhradíme súdny poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra,
Preberieme nový výpis z Obchodného registra,
Zašleme Vám výpis z Obchodného registra,
Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 300 €.
    · Zníženie súdneho poplatku.
Pri štandardnom listinnom podaní návrhu na zápis s.r.o. je súdny poplatok 300 €.
Pri elektronickom podaní je tento poplatok len 150,00 €.

Pri štandardnom listinnom podaní návrhu na zápis zmien spoločnosti je súdny poplatok 66 €.
Pri elektronickom podaní je tento poplatok len 33 €.· Zníženie správnych poplatkov.
Pri štandardnom listinnom ohlásení voľnej živnosti je správny poplatok 5 €.
Pri  elektronickom podaní je tento poplatok 0 €.

Pri štandardnom listinnom ohlásení remeselnej al. viazanej živnosti je správny poplatok 15 €.
Pri  elektronickom podaní je tento poplatok 7,5 €.· Úspora značnej časti notárskych poplatkov.
Okrem toho ušetríte poplatky za overovanie listín v sume cca. 40 €. V prípade, že nepodávate návrh na zápis spoločnosti elektronicky, je potrebné vyhotoviť notársky overené fotokópie všetkých zakladateľských dokumentov v dvoch vyhotoveniach.
Ako s nami ušetriť