komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Hlavná 25
931 01  Šamorín
0903 458 987
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
účtovníctvo
daňové poradenstvo
CENNÍK - REGISTRÁCIA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
ZABEZPEČENIE ZÁPISU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
Fyzická osoba/živnostník 300 €
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.):
- 1 spoločník s trvalým pobytom v SR 300 €
-2 spoločníci s trvalým pobytom v SR 400 €
-3 spoločníci s trvalým pobytom v SR 500 €
Ostatné prípady cena dohodou
Odmena sa skladá z jednorázovej odmeny za zápis/zápis zmeny do registra
partnerov verejného sektora a mesačných odmien za pravidelné verifikácie.
SLUŽBY OPRÁVNENEJ OSOBY A PRAVIDELNÉ VERIFIKÁCIE
Fyzická osoba/živnostník 50,00 €/mesiac
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.):
- 1 spoločník s trvalým pobytom v SR 50,00 €/mesiac
-2 spoločníci s trvalým pobytom v SR 55,00 €/mesiac
-3 spoločníci s trvalým pobytom v SR 60,00 €/mesiac
Ostatné prípady cena dohodou
Ceny sú platné od 01.05.2017.